Važna obavijest COVID-19

Važna obavijest COVID-19

Poštovani kupci i poslovni partneri,
i mi kao i ostali pažljivo pratimo razvoj događaja i upute nadležnih organa Bosne i Hercegovine te, shodno novonastaloj situaciji, a u cilju sprečavanja rizika prijenosa Korona virusa (COVID-19), Primotronic d.o.o. uvodi slijedeće mjere zaštite:

– obustava mogućnosti preuzimanje robe u prostorijama Primotronic-a te će se roba slati isključivo kurirskom službom, a prema dogovoru sa kupcima

– obustava ulaska kupaca i poslovnih partnera u prostorije Primotronic-a, te kupce i ostale poslovne  partnere upućujemo na komunikaciju putem telefona ili e-mailom

Primotronic d.o.o. nastavlja s uobičajenim radom i na raspolaganju je svim kupcima svakim radnim danom od 08:00 do 16:00.

Uvijek smo Vam na raspolaganju!

Hvala na razumijevanju.

Vaš Primotronic