Hummel – Kablovske uvodnice, Cirkularni konektori, Oprema za zaštitu kablova