Primotronic d.o.o. u potpunosti poštuje privatnost osobnih podataka posjetitelja naših Internet stranica, svi podatci prikupljeni su isključivo dragovoljnim dostavljanjem od strane korisnika.Naša obveza zaštite podataka

Primotronic d.o.o. neće niti u kojem slučaju prikupljene podatke zlorabiti, iznajmiti, posuditi, prodati ili staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez Vašeg izričitog pristanka, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke (čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka), u slučajevima kada je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga strana se Primotronic d.o.o. obvezuje na čuvanje poslovne tajne, u slučaju eventualne prodaje ili prijenosa interesa Primotronic d.o.o.

Za što koristimo Vaše podatke

Osobne podatke tražimo od Vas u svrhu:
  • zakonskog poslovanja
  • što učinkovitijeg odgovaranja na Vaše zahtjeve (upiti, narudžbe itd.)
  • kvalitetne tehničke potpore
  • promidžbe naše ponude i usluga
  • statističke raščlambe i obrade podataka za potrebe Primotronic d.o.o.
  • mogućnosti slanja tiskovina, letaka i ostalih promidžbenih materijala
  • U svakom trenutku korisnik može zatražiti pregled svih podataka, njihovo ispravljanje, osvježavanje ili brisanje.

Vaš pristanak

Ostavljanjem podataka na ovim Internet stranicama korisnici su pristali na njihovo korištenje od strane Primotronic d.o.o. i primanje email poruka, svaki korisnik se može u bilo kojem trenutku odjaviti s liste primatelja koristeći sadržaj email poruke ili slanjem zahtjeva za izuzeće s liste za slanje, preko ovih Internet stranica.